Teaching Staff

Department of Commerce 

Sr. No. Name Of Faculty Qualification
1    Mr. Vishal Deshmukh
MMS, SET
2 Mr. Rahul Kamble M.Com, NET
3 Mrs. Namrata Pareek M.Com, NET
4 Mr. Manoj Yadav M.Com, SET

Economics

 Sr. No.  Name Of Faculty Qualification
5        Mr. Promod Waghe MA, NET, SET

Business Communication

    Sr. No.                    Name Of Faculty         Qualification
    6                  Dr. Mahadev Chavan

Ph.D, M.A.

Department of Accounting & Finance

Sr. No.  Name Of Faculty        Qualification
7

Mr. Pravar Sharma

M.Com, NET

8

Mrs. Karishma Kadav

M.Com, SET

9

Ms. Yogita Patil

M.Phil, SET

10Ms. Tanuja Suman
M.Com, NET

Department of Management Studies

  Sr. No.                   Name Of Faculty          Qualification
11  Dr. Reet Thule Ph.D, M.Com, MBA
12  Ms. Ankita Jangid  MBA, NET
13  Mr. Rewan Shinde MMS, NET
14  Mrs. Divya Namboothiri M.Com, SET
15 Ms. Sneha Naik MBA
16Ms. Meera PatelMMS

Department of Science

Chemistry

       Sr. No.Name Of FacultyQualification
17
    Dr. Maheshwari Zirpe
Ph.D, M.Sc, B.Ed.
18Dr. Deepika Hasija
Ph.D, M.Sc
19
   Dr. Neelam Lohakare
Ph.D, M.Sc, B.Ed.
20
       Ms. Rupali S. Nagarekar
M.Sc, M.Phil, SET

Botany

   Sr. No. Name Of Faculty Qualification
21      Dr. Pooja Lanjekar Ph.D, M.Sc

Mathematics

     Sr. No. Name Of Faculty  Qualification
22 Ms. Pratiksha Patil M.Sc, B.Ed
23 Mrs. Kaveri Ghogare 
M.Sc
24Mrs. Deepali LawandM.Sc
25Mrs. Shilpa Patil
M.Sc

Physics

   Sr. No.  Name Of Faculty Qualification
26 Mr. Prathamesh Thakur M.Sc, SET
27 Mr. Prathamesh Udekar M.Sc, SET

Department of Information Technology / Computer Science

  Sr. No.          Name Of Faculty Qualification
28

  Mrs. Sneha S Lokhande

MCA, NET

29

Mr. Mahesh Dhaigude

M.Sc, SET

30

Mrs. Rajshree Mhatre

M.Sc.(IT)

31

Mrs. Rizwana Momin

M.Sc

32

Mrs. Soni Pandey

M.Sc

33

Ms. Rani Shaikh

M.Sc, SET

34Mrs. Shradha Karwa
M.Sc
35Mrs. Nilam MoreM.Sc
36Ms. Shaheen MullaM.Sc